Tháng 3 của Thanh niên

Thanh niên Bàn Thạch kết nối Tp Tam Kỳ – Xã Trà Cang
???? Trồng cây xanh khu dân cư, lắp đặt điện thắp sáng năng lượng mặt trời, trao quà học tập cho các e tiểu học????

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.