ĐẶT PHÒNG NHANH
Ngày đến
Ngày đi
Người lớn
LOẠI PHÒNG
VIDEO
VỊ TRÍ KHÁCH SẠN
HỖ TRỢ ONLINE
Quầy Lưu Niệm

TÊN CÁC SẢN PHẨM TRONG QUẦY LƯU NIỆM

 

I.  Rượu Sâm Ngọc Linh                                      

    Rượu Diệp linh sâm

    Nước bổ dưỡng SNL

    Mật ong SNL

    Nước bổ dưỡng sâm Tây Giang

 

ruou-sam-ngoc-linh_640.

 

 

 

II.  Gỗ mỹ nghệ


c8tmayj_640

III. Yến Sào

 

Quầy Lưu Niệm

TÊN CÁC SẢN PHẨM TRONG QUẦY LƯU NIỆM

 

I.  Rượu Sâm Ngọc Linh                                      

    Rượu Diệp linh sâm

    Nước bổ dưỡng SNL

    Mật ong SNL

    Nước bổ dưỡng sâm Tây Giang

 

ruou-sam-ngoc-linh_640.

 

 

 

II.  Gỗ mỹ nghệ


c8tmayj_640

III. Yến Sào

 

Quầy Lưu Niệm

TÊN CÁC SẢN PHẨM TRONG QUẦY LƯU NIỆM

 

I.  Rượu Sâm Ngọc Linh                                      

    Rượu Diệp linh sâm

    Nước bổ dưỡng SNL

    Mật ong SNL

    Nước bổ dưỡng sâm Tây Giang

 

ruou-sam-ngoc-linh_640.

 

 

 

II.  Gỗ mỹ nghệ


c8tmayj_640

III. Yến Sào