ÑAËT PHOØNG NHANH
Ngày đến
Ngày đi
Người lớn
LOẠI PHÒNG
VÒ TRÍ KHAÙCH SAÏN
HOÃ TRÔÏ ONLINE
Lớp Học Bơi

1.   Lớp học bơi mùa hè


  • Nhóm các lớp theo độ tuổi:

Nhóm 1    : 8t – 11t ( tối đa 7 – 8 bé/ lớp )

Nhóm 2    : 12t – 15t ( tối đa 10 bé/ lớp )

Nhóm 3    : từ 16t trở lên ( tối đa 15 trẻ/ lớp )


  • Thời gian học: Tuần học 3 buổi

Buổi sáng: từ 5h30 – 7h00, 7h00 – 8h30

Buổi chiều:17h00 – 18h30, 18h30 – 20h00


  • Học phí:

Nhóm 1     : 700k/ tháng

Nhóm 2     : 600k/ tháng

Nhóm 3     : 500k/ tháng


(Chương trình khuyến mãi ngày hè  giảm 10% các học viên đăng ký khoá học bơi 3 tháng)


Notes:

 + Học viên tự trang bị quần, áo bơi, mắt kính.

 + Mỗi học viên được phục vụ 1 chai nước suối 330 ml miễn phí, phao bơi thể thao và khăn tắm.

 

2.   Vé bơi cho khách lẻ


+ Khách lẻ/ vé/ lần       

+ Người lớn  : 70k/ khách/ lần.

+ Trẻ em       : 40k/ khách/ lần.

 

(Chương trình khuyến mãi ngày hè  giảm 30% đối với khách lẻ mua thẻ thành viên 1 tháng trở lên.)

Lớp Học Bơi

1.   Lớp học bơi mùa hè


  • Nhóm các lớp theo độ tuổi:

Nhóm 1    : 8t – 11t ( tối đa 7 – 8 bé/ lớp )

Nhóm 2    : 12t – 15t ( tối đa 10 bé/ lớp )

Nhóm 3    : từ 16t trở lên ( tối đa 15 trẻ/ lớp )


  • Thời gian học: Tuần học 3 buổi

Buổi sáng: từ 5h30 – 7h00, 7h00 – 8h30

Buổi chiều:17h00 – 18h30, 18h30 – 20h00


  • Học phí:

Nhóm 1     : 700k/ tháng

Nhóm 2     : 600k/ tháng

Nhóm 3     : 500k/ tháng


(Chương trình khuyến mãi ngày hè  giảm 10% các học viên đăng ký khoá học bơi 3 tháng)


Notes:

 + Học viên tự trang bị quần, áo bơi, mắt kính.

 + Mỗi học viên được phục vụ 1 chai nước suối 330 ml miễn phí, phao bơi thể thao và khăn tắm.

 

2.   Vé bơi cho khách lẻ


+ Khách lẻ/ vé/ lần       

+ Người lớn  : 70k/ khách/ lần.

+ Trẻ em       : 40k/ khách/ lần.

 

(Chương trình khuyến mãi ngày hè  giảm 30% đối với khách lẻ mua thẻ thành viên 1 tháng trở lên.)

Lớp Học Bơi

1.   Lớp học bơi mùa hè


Nhóm 1    : 8t – 11t ( tối đa 7 – 8 bé/ lớp )

Nhóm 2    : 12t – 15t ( tối đa 10 bé/ lớp )

Nhóm 3    : từ 16t trở lên ( tối đa 15 trẻ/ lớp )


Buổi sáng: từ 5h30 – 7h00, 7h00 – 8h30

Buổi chiều:17h00 – 18h30, 18h30 – 20h00


Nhóm 1     : 700k/ tháng

Nhóm 2     : 600k/ tháng

Nhóm 3     : 500k/ tháng


(Chương trình khuyến mãi ngày hè  giảm 10% các học viên đăng ký khoá học bơi 3 tháng)


Notes:

 + Học viên tự trang bị quần, áo bơi, mắt kính.

 + Mỗi học viên được phục vụ 1 chai nước suối 330 ml miễn phí, phao bơi thể thao và khăn tắm.

 

2.   Vé bơi cho khách lẻ


+ Khách lẻ/ vé/ lần       

+ Người lớn  : 70k/ khách/ lần.

+ Trẻ em       : 40k/ khách/ lần.

 

(Chương trình khuyến mãi ngày hè  giảm 30% đối với khách lẻ mua thẻ thành viên 1 tháng trở lên.)