ĐẶT PHÒNG NHANH
Ngày đến
Ngày đi
Người lớn
LOẠI PHÒNG
VIDEO
VỊ TRÍ KHÁCH SẠN
HỖ TRỢ ONLINE
Tennis

KHUNG GIỜ VÀNG: 17h-22h

  Thuê theo giờ:


1. Trước 7h00 và sau 17h00 :

Giờ sân: 70.000/h

Giờ đèn: 80.000/h

2. Từ 7h00 đến 17h00 :

 Giờ sân: 40.000/h


* Giá thuê không thay đổi trong suốt thời gian hợp đồng, không ngoại trừ các ngày cuối tuần và ngày Lễ, Tết.


Tennis

KHUNG GIỜ VÀNG: 17h-22h

  Thuê theo giờ:


1. Trước 7h00 và sau 17h00 :

Giờ sân: 70.000/h

Giờ đèn: 80.000/h

2. Từ 7h00 đến 17h00 :

 Giờ sân: 40.000/h


* Giá thuê không thay đổi trong suốt thời gian hợp đồng, không ngoại trừ các ngày cuối tuần và ngày Lễ, Tết.


Tennis

KHUNG GIỜ VÀNG: 17h-22h

  Thuê theo giờ:


1. Trước 7h00 và sau 17h00 :

Giờ sân: 70.000/h

Giờ đèn: 80.000/h

2. Từ 7h00 đến 17h00 :

 Giờ sân: 40.000/h


* Giá thuê không thay đổi trong suốt thời gian hợp đồng, không ngoại trừ các ngày cuối tuần và ngày Lễ, Tết.