ĐẶT PHÒNG NHANH
Ngày đến
Ngày đi
Người lớn
LOẠI PHÒNG
VIDEO
VỊ TRÍ KHÁCH SẠN
HỖ TRỢ ONLINE
Hội nghị & Sự kiện

Được thiết kế sang trọng, nội thất và cách bài trí thẩm mỹ với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại: Điều hòa nhiệt độ, âm thanh, ánh sáng, wifi, màn chiếu, bảng trắng, hoa trang trí, nước uống, giấy bút, LCD…, đảm bảo các điều kiện để tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

 

        PHÒNG HỘI NGHỊ - HỘI THẢO                              l
KÍCH THƯỚC      l SỨC CHỨA

         Hội trường lớn: 

     556 m2

  467 khách

  hinh_1_300

Trang thiết bị: Điều hòa nhiệt độ, âm thanh, ánh sáng, wifi, màn chiếu, bảng trắng, hoa trang trí, nước uống, giấy bút, LCD

 

         Phòng hội thảo Hội An:


      112.5 m2

80 khách

  hinh_31_300

Trang thiết bị: Điều hòa nhiệt độ, âm thanh, ánh sáng, wifi, màn chiếu, bảng trắng, hoa trang trí, nước uống, giấy bút, LCD

 

 

         Phòng hội thảo Tam Kỳ:


     138 m2

  150 khách
  hinh_33_300

Trang thiết bị: Điều hòa nhiệt độ, âm thanh, ánh sáng, wifi, màn chiếu, bảng trắng, hoa trang trí, nước uống, giấy bút, LCD

 

 

Hội nghị & Sự kiện

Được thiết kế sang trọng, nội thất và cách bài trí thẩm mỹ với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại: Điều hòa nhiệt độ, âm thanh, ánh sáng, wifi, màn chiếu, bảng trắng, hoa trang trí, nước uống, giấy bút, LCD…, đảm bảo các điều kiện để tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

 

Hội trường lớn:


Kích thước: 556 m2

Sức chứa: 467 khách

 

hinh_1_290

 

Trang thiết bị: Điều hòa nhiệt độ, âm thanh, ánh sáng, wifi, màn chiếu, bảng trắng, hoa trang trí, nước uống, giấy bút, LCD

 

Phòng hội thảo Hội An:


Kích thước: 112.5 m2

Sức chứa: 80 khách

 

hinh_31_300_290

 

Trang thiết bị: Điều hòa nhiệt độ, âm thanh, ánh sáng, wifi, màn chiếu, bảng trắng, hoa trang trí, nước uống, giấy bút, LCD

 

Phòng hội thảo Tam Kỳ:


Kích thước: 138 m2

Sức chứa: 150 khách

 

hinh_33_300_290

 

Trang thiết bị: Điều hòa nhiệt độ, âm thanh, ánh sáng, wifi, màn chiếu, bảng trắng, hoa trang trí, nước uống, giấy bút, LCD