Phòng họp & hội nghị

Hội trường 500

 • Giờ mở cửa: 7h00 – 22h00
 • Vị trí: Tầng trệt
 • Diện tích: 556 m2
 • Sức chứa: 500 khách
Giới thiệu

– Được thiết kế sang trọng, nội thất và cách bài trí thẩm mỹ với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại: Điều hòa nhiệt độ, âm thanh, micro, ánh sáng, wifi…, đảm bảo các điều kiện để tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

Hội thảo hội an

 • Giờ mở cửa: 7h00 – 22h00
 • Vị trí: Tầng trệt
 • Diện tích: 113 m2
 • Sức chứa: 120 khách
Giới thiệu

– Được thiết kế sang trọng, nội thất và cách bài trí thẩm mỹ với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại: Điều hòa nhiệt độ, âm thanh, micro, ánh sáng, wifi…, đảm bảo các điều kiện để tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

Phòng phong lan

 • Giờ mở cửa: 7:00 – 22:00
 • Vị trí: Tầng trệt
 • Diện tích: 556 m2
 • Sức chứa: 500 khách
Giới thiệu
 • Tiện ích kèm:
 • Âm thanh:
 • Máy chiếu:

Phòng tulip

 • Giờ mở cửa: 7:00 – 22:00
 • Vị trí: Tầng 2
 • Diện tích: 90m2
 • Sức chứa: 80 khách
Giới thiệu
 • Tiện ích kèm:
 • Âm thanh:
 • Máy chiếu:

Phòng nội bộ

 • Giờ mở cửa: 7:00 – 22:00
 • Vị trí: Tầng 2
 • Diện tích: 80m2
 • Sức chứa: 30 khách
Giới thiệu
 • Tiện ích kèm:
 • Âm thanh:
 • Máy chiếu: