QUICK RESERVATION
Check in
Check out
Adutls
ROOM TYPE
VIDEO
LOCATION
SUPPORT ONLINE
SERVICES
Spa

Bạn sẽ ngất ngây khi đi được xoa bóp bằng bột cafe , tưởng tượng và cảm nhận được cái hương thơm ngát của hợ...

Souvenir Shop...

Swimming Class...

Tennis Class...

SERVICES
Spa

Bạn sẽ ngất ngây khi đi được xoa bóp bằng bột cafe , tưởng tượng và cảm nhận được cái hương thơm ngát của hợ...

Souvenir Shop...

Swimming Class...

Tennis Class...